Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego

OFERTA EDUKACYJNA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Powstańców Śląskich

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W liceum ogólnokształcącym przewiduje się powstanie klas ogólnych o następujących rozszerzeniach przedmiotowych*:

a) matematyka, fizyka

b) biologia, chemia

c) polski, historia (przedmiot uzupełniający –    dziennikarstwo i media społecznościowe lub język angielski w turystyce)

d) wiedza o społeczeństwie, biznes i zarządzanie

Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka

* grupy zostaną utworzone jeśli zdeklaruje się co najmniej 10 osób

- nauczanie kontynuowanego ze szkoły podstawowej (na poziomie II.1) języka obcego, odbywać się będzie metodą lektoratu - grupy zróżnicowane wg stopnia zaawansowania

- organizujemy lektoraty z native speakerem

- drugi język obcy uczniowie wybierają spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego i języka rosyjskiego

- w ramach nauki języka obcego uczniowie mogą wziąć udział w programie Erasmus +

- w ramach zajęć wychowania fizycznego, szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów sprawnościowych na tzw. uczelnie mundurowe

 

ZASADY REKRUTACJI

 

W roku szkolnym 2024/2025 nabór do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będzie przeprowadzała Szkolna Komisja Rekrutacyjna uwzględniając następujące kryteria w przeliczeniu na punkty:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (50%),
 • oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (36%);
 • inne szczególne osiągnięcia ucznia (14%).

RODZAJ OSIĄGNIĘĆ

MAKSYMALNA

 

LICZBA PUNKTÓW

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

100

OCENY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY

 

PODSTAWOWEJ Z CZTERECH PRZEDMIOTÓW:

JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA ORAZ FIZYKA (w przypadku grupy matematyczno – fizycznej),

BIOLOGIA (w przypadku grupy biologiczno – chemicznej),

HISTORIA (w przypadku grupy humanistyczno – dziennikarskiej),

INFORMATYKA (w przypadku grupy o profilu biznesowo – prawnym):

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

72

INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE

 

W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

PODSTAWOWEJ, w tym :

 • 7 pkt – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • max 18 pkt – za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (na szczeblach: wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym)
 • 3 pkt – za udokumentowane osiągnięcia  zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu

28

RAZEM

200

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego będą służyć podziałowi na grupy językowe w stopniu zaawansowanym i średnio zaawansowanym.

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Termin składania podań do I LO

16 maja – 17 czerwca 2024

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21 czerwca – 5 lipca 2024

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

15 lipca 2024 godz.10.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki, co jest równoznaczne z dostarczeniem oryginałów dokumentów

16 lipca – 22 lipca 2024

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły

23 lipca 2024 godz.10.00

 

OFERTA WYCHOWAWCZA i BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

 

Uczniowie mają możliwość udział w wymianie międzynarodowej oraz wyjazdach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.

Swoje zainteresowania mogą rozwijać m.in. podczas zajęć z:

 • fotografii i filmowania,

 • informatyki stosowanej,

 • elementów robotyki i druku 3D,

 • fizyki w medycynie,

 • treningów sprawnościowych i samoobrony,

 • wolontariatu,

 • koła teatralnego.

Do dyspozycji młodzieży są: dwie pracownie internetowe, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (m.in. w monitory i tablice interaktywne), biblioteka, czytelnia, świetlica, cztery laboratoria językowe, nowoczesne pracownie specjalistyczne, sale gimnastyczne (w tym dwie siłownie), nowoczesne boiska wielofunkcyjne.

Uczniowie mają wpływ na funkcjonowanie liceum – z ich inicjatywy wprowadzono

bluzy szkolne.

POSIADAMY CERTYFIKATY:

 

 • SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA”
 • WIARYGODNA SZKOŁA”
 • BRĄZOWA SZKOŁA W RANKINGU TYGODNIKA PERSPEKTYWY”
 • SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT”

 

MAMY 100% ZDAWALNOŚĆ MATURY!

 

Zdawalność matury w naszej szkole jest o wiele wyższa niż średnia zdawalność matury w liceach powiatu, województwa i kraju !!!

Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są również wyższe niż średnie wyniki uzyskane w liceach powiatu i województwa! Absolwenci naszej szkoły dostają się zarówno na uczelnie techniczne, wojskowe, przyrodnicze (w tym medyczne) jak i humanistyczne!

Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Opolskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, Radiem Wrocław, Wrocławskim Klubem Fotograficznym.

Porównanie zdawalności [%] egzaminów maturalnych – matura 2023

Wyniki egzaminów maturalnych można sprawdzić i porównać na stronie:  https://www.oke.wroc.pl (patrz: powiat kłodzki, nowa formuła egzaminu).

 

UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W LICZNYCH KONKURSACH I OLIMPIADACH

Największe osiągnięcia w ostatnich latach:

 • Laureatka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej

 • Finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej

 • Finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady Języka Angielskiego

 • Finalista etapu ogólnopolskiego XXXIII Olimpiady Biologicznej

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym

 • Mistrz świata juniorów w taekwon-do

 • Mistrzyni Europy w Haidong Gumdo

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwacze Talentów”

 • I miejsce w XIII Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej

 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie pt. „Wojenne losy mojej rodziny w latach 1939-1945”

 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie dla Młodszych Dziennikarzy

 • I miejsce w konkursie fizycznym „Elektron” (organizator –Politechnika Wrocławska)

 • Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym

 • I miejsce w powiatowym Konkursie Fizycznym

 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym

 • I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym

 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego

 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego

 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Francuskiego

 • II miejsce w Finale Dolnośląskim w Piłkę Ręczną Chłopców

Warto zajrzeć na stronę

www.facebook.com/losempolowska

Data dodania: 2024-04-24 21:24:00
Data edycji: 2024-05-23 11:05:00
Ilość wyświetleń: 248

Programy i projekty

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej