Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klauzula informacyjna – wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,
  ul. Stefanii Sempołowskiej 13, sekretariat@zso.bystrzyca.eu, tel. 74 644 28 40
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
  iodumig@bystrzycaklodzka.pl
 3. W związku z organizacją konkursów, warsztatów, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych
  itp. administrator przetwarza dane osobowe uczestników – autorów prac konkursowych (ich
  rodziców/ opiekunów prawnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 81 ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych – w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych takich jak wizerunek i jego późniejsze rozpowszechnianie;
 4. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych i edukacyjnych lub
  wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 5. Pani/a dane będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage oraz kanałów Administratora Danych Osobowych w serwisach Facebook, YouTube oraz Instagram, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych w ramach wskazanych serwisów.
  Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione:
  Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal
  Harbour, Dublin 2 Irlandia).
  Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne
  na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 6. Ma Pan/i prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub uczestnika narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.
Data dodania: 2024-04-24 21:03:47
Data edycji: 2024-05-21 12:57:32
Ilość wyświetleń: 36

Programy i projekty

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej